Zor Durumdan Kurtulma Duası Duası

Zor Durumdan Kurtulma Duası her türlü maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunabilir. Biz aşağıda bazı başlıkları veriyoruz ancak yineden her türlü zorluklara karşı okunabileceklerini unutmayalım. Allah celle celeluhu zorlukları imtihan vesilesi olsun diye ve bazen kulunu günahlardan temizlesin diye verir. Sıkıntıları yaratan Allah Dua edildiğinde sıkıntı ve zorlukları giderende Allah'tır. Edilen duanın bilincinde olmak, duayı ederken abdestli ve Namaz kılmış olmak elbette duanın adaplarındandır. Vesair zamanlarda yürürken, otururken veya çalışırken de bu tür Dualar okunabilir.
 
Borçlardan Kurtulmak İçin Okunacak Dua: 
 
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir
rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma ehata bihi ılmük*
Ve cera bihi kalemük* Ve nefeze bihi hukmük* Allahümme ya men bi
yedihi hazainüs semavati vel erdı ve men yekulü liş şey’i kün fe
yekun* Es’elüke en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve en tüafiyeni
mined deyni ve tuğnini minel fakri ve en terzükani halalen vasian
mübaraken fihi ve sallillahümme ala seyyidina muhammedin ve alihi ve
sahbihi ve sellim*
Manası: Allah’ım! Rahmet peygamberi, kulun ve rasulün olan Efendimiz
Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına salat eyle ve ilminin ihata ettiği
kaleminin yazdığı, hükmünün geçerli olduğu şeyler adedince, selam
eyle! Ey yer ve göklerin hazineleri elinde bulunan bir şeyi “ol”
emriyle var eden Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat etmeni, beni
boçlardan kurtarmanı, fakirliğe düşürmemeni, helalinden bol ve mübarek
rızıklar vermeni niyaz ediyorum. Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve
onun aline ve ashabına salat eyle.
Fazileti: Sabah ve akşamları bu Salavat-ı şerifeyi birer defa okuyan
kişi, içinde bulunduğu Borç yükünden Allah’ın izni ile kurtulur.
 
Sıkıntı ve Üzüntüden Kurtulmak İçin Okunacak Dua:
 
Allahümme Salli Ala Seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyit tahiriz
zekiyyi salaten tehullü bihel ukadü ve tefükkü bihel kürab*
Manası: Allah’ım! Efendimiz, ümmi, temiz, tertemiz Peygamber
Muhammed’e salat eyle ki, Sen bu sebeple düğümleri çözer, üzüntüleri
dağıtırsın.
 
Her Türlü Beladan Korunmak İçin Okunacak Dua:
 
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana muhammedin salaten
tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve tünkızüni biha min
vahleti ve tükıylü biha asrati ve takdıy biha haceti*
Manası: Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (s.a.v)’e salat ve
selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı
bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp
sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat
sebebiyle giderirsin.
 
Hayırlı Bir İşin Gerçekleşmesi İçin Okunacak Dua: 
 
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve
haliylike ve habiybike salaten erka biha merakıyel ıhlası ve enalü
biha ğayetel ıhtisası ve sellim tesliymen adede ma ehata bihi ılmüke
ve ahsahü kitabüke küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil
ğafilun*
Manası: Allah’ım! Kulun, resulün, dostun ve habibin olan Efendimiz
Muhammed’e, beni ihlas merdivenlerine tırmandıracak, bir takım
hususiyetlerin sonuna erdirecek bir şekilde salat eyle. Aynı şekilde
ona, Senin ilminin ihata ettiği ve kitabında sayılı bulunan şeyler
adedince ve Seni zikredenler zikrettikleri ve Senin zikrinden gafil
olanlar bu gafletlerinde devam ettikleri sürece selam eyle.
Fazileti: Hayırlı bir murad ve niyetin gerçekleşmesi için tesiri çok
yüce bir salavatı şerifedir..
Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Zor Durumdan Kurtulma Duası Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları